Sập thờ truyện chân 14 gỗ gõ đỏ nam phi

Sập thờ truyện chân 14 gỗ gõ đỏ nam phi

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cao 117 cm

Dạ liền 4cm đục mẫu rơi thọ