Siêu phẩm cuôn thư câu đối dày liền khối 10cm gỗ gõ đỏ nam phi

Siêu phẩm cuôn thư câu đối dày liền khối 10cm gỗ gõ đỏ nam phi

Dài 197 cm

Cao 87 cm

Dầy liền khối 10 cm

Câu đối dài 197 cm

Rộng 30 cm

Dầy liền khối 10 cm